red orange yellow green blue pink

Все така съм и все така повече…

Нова дата е и пак сме днес. И съм в хармония, макар и от вчера.
И харесвам хармонията, която откривам. Удобно ми е. Защо съм изпускала това усещане с предишни дати, не зная. Знам какво искам днес. Хармония утре.

Все така е лято и все така обичам гроздето да е черно.
Все така е сряда и все така обичам четвъртъците си с него.
Все така е топло и все така обичам сладолед на клечка.
Все така е август и все така двама са заедно.
Все така съм аз и все така повече.
Все така искам и все така утре.
Все така…

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.