red orange yellow green blue pink

Заминавам. По любов.

След само 11 дни заминавам. Пак там. И пак с него. И по любов.
Миналата година на този ден за първи път видях Венеция. А след още няколко дни, двамата се влюбихме във Флоренция- внезапно, неочаквано и окончателно. Нямаше нужда да го изричаме на глас, не само че искахме, но и знаехме, че ще се върнем там. Е… връщаме се. И тя го знае.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.