red orange yellow green blue pink

Изгрев в залез…

Изгревите не залязват.
Залезите не изгряват.
Слънцето обаче може. И двете. И не само.
Залезите ще игряват, само ако изгревите залязват!

Тишината не умее да крещи.
Мълчанието обаче да говори може.
С думи премълчах всичко, което иначе с мълчание изговорих.

Бъдеще време на днес е утре.
От „съм“ ще премина в „ще“. И утре ще съм.
Ще съм изгрев в залез.

Да разпилявам думите в посоки, умея.
Да придавам значение на незначителното, също.
А истината е, че имам залези, които са родени за игреви.

Желанията ми не залязват. Искат да изгряват.

Tags: , ,

One Response to “Изгрев в залез…”

  1. BelleCarina Says:

    Съблечи желанията си.Измисли им дрехи,както и цвят,избери им имена и дати за случване.Присвои ги.
    И те ще се сбъднат.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.