red orange yellow green blue pink

И след четири месеца… и само няколко дни

…ще застана до него в бяла рокля. И той ще застане до мен. Без рокля.
И точно аз. И точно той. И точно там. И точно тогава.

Прогнозата е лято в отношенията.
Лятото ще бъде август. В бяла рокля. Моята.
Ще му дам ръката си, защото той я взе, много преди да ме попита, когато аз се съгласих, много преди да му кажа…

Още малко.
Малко още.
Още…

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.