red orange yellow green blue pink

Не съвпадение, а съвпадението!

Без повод, без причина, просто така, заради сряда или заради пъстрите му очи, реших днес да му купя подарък. Прибрах се и без повод, без причина, просто така, заради сряда или заради зелените ми очи, получих подарък. От него.

По-хубаво съвпадение не са ми подарявали.

Tags: , ,

One Response to “Не съвпадение, а съвпадението!”

  1. Night Says:

    Ама то има повод, два дена до годишнината! ^^
    Днес поводът е още един ден!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.