red orange yellow green blue pink

FLICKR

flickr

Снимките ми и снимките на други, които харесвам. За щастие съм заобиколена от фотографи, които запечатват всичко онова, което иначе няма как да видя. И успяват, често.