red orange yellow green blue pink

I wanna hold your hand in Rome…

понеделник, декември 13th, 2010
Нетърпението ми отброява няколко часа /около 100/, които ще се пръснат в четири дена. Следващите четири дена. Дните ще се разпаднат на часове. Часовете на минути. Минутите на секунди. А секундите ще правят нетърпението ми нетърпимо. Нетърпеливо е нетърпението ми. Read More