red orange yellow green blue pink

Всички понеделници през юни…

… преоткривам себе си в мен!

Всички думи търсят значение. Днес.
Всички въпроси любопитстват. Днес.
Всички отговори намират мен, когато спирам да ги търся. Днес.
Всички пътища започват от мен. Днес.
Крачката ми променя посоката. Днес.
Всички малки тайни мълчат. Днес.
Всички скрити страхове спят. Днес.
Всички неотворени врати заключвам. Днес.
Всички погледи запазвам. Днес.
Всички скрити белези само аз виждам. Днес.
Всички промени правят мен. Днес.
Всички мъже от вчера не познават мен. Днес.
Всички часове хабят минути. Днес.
Всички петъци се превръщат в съботи. Днес.

Всички изминали дни стигат до днес, за да намерят утре. Днес.
Всички дни водят до моята дата. Всяка година…

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.