red orange yellow green blue pink

Вятър в косите…

Дълъг път напред. С музика в насрещното.
Страничното огледало е път назад.
Хотелът ни намери в Банско.

Вятър разроши мислите и косите ми. В събота.
Разрошени мисли и коси в неделя. Без вятър.
Вятър в косите, Morcheeba в ушите.

И без Елевейшън се чувствах като да пея.

Tags: , , , ,

One Response to “Вятър в косите…”

  1. Night Says:

    Провалейшън за всички, които не са нас :)

    Защо обаче трябваше да слушаме Гънс…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.