red orange yellow green blue pink

Някъде там…

Втори месец е в края си, годината в началото, а аз-някъде там.

Зимата е февруарска, седмицата в края, а аз-някъде там.

Леглото е в средата, вечерта в края, а аз-някъде там.

И там съм, където някъде е тук…

И тук съм, където някога е там…

Зимно студувам за незавитите желания.

Студено е на зимата ми.

Когато отношенията са студени, хладни и мрачни, усещането за зима се засилва. С всяка дума.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zXFHf8xZ1CA[/youtube]

Зимата не си е тръгнала… Още…

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.