red orange yellow green blue pink

Тази сутрин…

…няма да е като друга сутрин. Морска ще е.
Това събуждане, няма да е като друго събуждане. Морско ще е.
Мислите ми няма да са други. Морски ще са.

Обещах си изгреви, всяка сутрин. Обещаха ми море, тази сутрин.
Необятно ми е. Неназовимо. Несравнимо.
Аз съм. Морето е. Ние сме.
Моята сутрин. Тази сутрин. Нашето наше…

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.