red orange yellow green blue pink

Хм…

Поетът написа стихотворението
допуши цигарата
и влезе в спалнята
при жена си
Искаше да я събуди
за да й го прочете
Но тя спеше толкова леко
че той просто
й го прошепна
в ухото

Деян Енев
те

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.