red orange yellow green blue pink

Мислите са едни, тези. Състоянията други, онези.

вторник, юни 1st, 2010
Добрите хора нямат табела с надпис, че са добри. Малките жестове нямат червена стрелка, която да води до тях. Намеренията водят до реалността, понякога. Желанията видоизменят формата си, често. Когато свети червено, спираш. На зелени очи, също. Очакванията са неща, които не очакваме, че другите очакват от нас. Обещанията са като поглед, който помниш. И… Read More