red orange yellow green blue pink

Всички понеделници през юни…

петък, юни 25th, 2010
... преоткривам себе си в мен! Всички думи търсят значение. Днес. Всички въпроси любопитстват. Днес. Всички отговори намират мен, когато спирам да ги търся. Днес. Всички пътища започват от мен. Днес. Крачката ми променя посоката. Днес. Всички малки тайни мълчат. Днес. Всички скрити страхове спят. Днес. Всички неотворени врати заключвам. Днес. Всички погледи… Read More